نظرات کاربران تا 18% فروش را افزایش می دهد!!!

سه شنبه 21 نوامبر 2017

بازاریابی دیجیتال فرآیندی بسیار جذاب و پر از تعامل در مقیاس جهانی است که شرکت و برندها را همچون گردابی به درون می کشد بی آنکه خواسته باشند در این فضا حضور داشته باشند. یکی از ابزارهای قدرتمندی که شرکت ها مجبور به بکارگیری تکنیک های دیجیتال مارکتینگ می کند، نظرات کاربران محصولات و خدمات متنوع است. وبسایت های مرجعی که امکان اشتراک گذاری نظر Consumer Reviews را به مصرف کنندگان هر محصولی می دهند؛ هر چند این سایت ها در دسته بندی شبکه های اجتماعی Social Networks نیستند، اما عملکردشان به همان میزان موثر و قدرتمند است. در مطالب بعدی در خصوص آموزش بازارایابی دیجیتال، به شما خواهیم گفت که چگونه می توانید این جریان به شدت رادیکال اشتراک نظرات را مدیریت کنید و بتوانید به درستی بر لبه