تبلیغات در اینستاگرام و چگونگی انتشار آن

پنجشنبه 16 نوامبر 2017

به نظر شما چرا باید در اینستاگرام تبلیغ کرد؟ قبل از شروع موضوع بحث، بهتر است سری به اعداد و ارقام کاربران ایرانی در اینستاگرام طی تحقیقات موسسه TechRasa بیاندازیم. جالب است که بدانید بیش از 80% از خانمهای ایرانی و بیش از 74% مردان ایرانی حداقل یکبار در روز به حساب کاربریشان در اینستاگرام سر میزنند و به طور متوسط، 43% از کل کاربران ایرانی اینستاگرام به محتوای منتشر شده از این شبکه اعتماد دارند. کاربران ایرانی اینستاگرام اعداد و ارقام دیگری هم وجود دارد که از خواندن آن شگفت زده خواهید شد. اما در این بحث نمی گنجد و در مطالب جداگانه ای به تحلیل آنها خواهیم پرداخت. تبلیغات در اینستاگرام به دو شیوه استاندارد و یک شیوه غیر استاندارد منتشر می شوند که تنها یک

2 پنجشنبه 16 نوامبر 2017

تقریبا این روزها همه می دانند که می شود در شبکه های اجتماعی تبلیغ کرد و نتیجه مطلوب گرفت. منشاء این تفکر نیز بعضا موفقیت های مقطعی برخی از فعالان شناخته شده در اطرافمان است. اما کمتر کسی می داند که اصول انجام برنامه ریزی تبلیغات در شبکه های اجتماعی به چه شکل است و چگونه به درستی می توان در این رسانه ها تبلیغ سفارش داد. متغیرهای بسیاری مانند بودجه در تبلیغات در هر رسانه ای موثر است. اما بدیهی است که تامین بودجه هنگفت برای تبلیغات، ضامن موفقیت نیست. کلید اصلی موفقیت در برنامه های تبلیغاتی ولو با 100 هزار تومان بودجه مصرفی، هدفگذاری دقیق مخاطبین و طراحی مناسب پیام برای تاثیرگذاری بر آنها در زمان مناسب است. موثرترین کانالهای تبلیغات b2b