سه قانون طراحی تبلیغ برای نمایش در اینستاگرام

جمعه 17 نوامبر 2017

برای تبلیغات در اینستاگرام چه از پیج های پربازدید استفاده کنید و یا چه از Instagram Ads، باید سه قانون اصلی را حتما در نظر بگیرید. این سه قانون در همه حالات ممکن صادق است.

1- روی محصول یا خدماتتان متمرکز باشید.

برای معرفی محصولات و یا خدماتتان از تصاویر چشمگیری استفاده کنید که روی موضوع متمرکز هستند. از حاشیه ها بپرهیزید و سعی کنید نهایت جذابیت را به عکس تزریق کنید. کاربری را تصور کنید که در حال scroll کردن صفحه Home حساب کاربری اینستاگرام خود است. چه چیزی باعث می شود تا لحظه ای هر چند کوتاه، کاربر روی تبلیغ شما درنگ کند؟ برای هر عکسی که برای تبلیغتان در نظر گرفته اید، هر بار این سوال را از خود بپرسید. اگر شما قانع شدید، الزامی وجود ندارد که کاربران هم قانع شوند، اما به یاد داشته باشید که اگر عکس تبلیغتان نتواند دست کم درنگ شما و اطرافیانتان ر