CTA چیست و چگونه می توان بازدهی آن را افزایش داد؟

یکشنبه 12 نوامبر 2017

CTA ها (Call To Actions) نقاط نهایی تلاش شما برای ترغیب کردن کاربر به انجام کاری هستند. ساعت ها و روزها زمان گذاشته اید تا محتوا را در کنار محصول تولید کنید، انواع تکنیک ها را بکار بردید تا بتوانید کاربران را جذب این نقاط کنید. CTA نقطه غربالگری کاربران در کمپین های دیجیتال مارکتینگ است. نقطه ای که کاربران علاقه مند از کاربران عادی و رهگذران مسیرشان جدا می شود و از این پس ارتباط تنگاتنگی با برند پیدا خواهند کرد و شما به هدفتان نزدیک و نزدیک تر می شوید. CTA یک دیدگاه است که در شرایط مختلف کاربر علاقه مند را مجاب به بروز عکس العمل و کاربر عادی ترغیب به انجام کاری می کند. CTA buttonمثلا فرض کنید داخل سایتی هستید که محصولی را ارائه می دهد. این سایت در قسمتی به شما پی